gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’  Laurentiusdijk ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’  Laurentiusdijk ong. te Steenbergen

Op 8 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ voor splitsing van een bouwkavel, gelegen aan de Laurentiusdijk ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5840 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK21006346.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.