gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’bouwen’ bij Anjerstraat 30 te Steenbergen.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’bouwen’ bij Anjerstraat 30 te Steenbergen.

Op 29 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘bouwen’, voor het wijzigen van de voorgevel kozijnen van de woning, gelegen aan Anjerstraat 30 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22003288.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.