gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ bij Coupure ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ bij Coupure ong. te Steenbergen

Op 28 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteiten ‘bouwen’, voor de bouw van een woning, gelegen aan de Coupure ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 1248 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22000507.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.