gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’bouwen’ bij West-Havendijk 56 te Steenbergen.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’bouwen’ bij West-Havendijk 56 te Steenbergen.

Op 14 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de avtiviteit ‘bouwen’, voor het uitbreiden van de woning met een dakopbouw, gelegen aan West-Havendijk 56 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22003537.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.