gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ Olmentuin ong. (kavel 23) te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ Olmentuin ong. (kavel 23) te Steenbergen

Op 10 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ voor de bouw van een vrijstaande woning, gelegen aan de Olmentuin ong.(kavel 23), kadastraal bekend onder sectie Y nummer 2073 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK21005863.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.