gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Grote Kerkstraat 6 te Steenbergen.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Grote Kerkstraat 6 te Steenbergen.

Op 30 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘bouwen’ Grote Kerkstraat 6 te Steenbergen voor het realiseren van een kleinschalige boutique hotel. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK24000008.

Beslistermijn, inzage en zienswijze

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn in beginsel 6 maanden.

Als het college van plan is om de vergunning te verlenen, wordt er een ontwerpbesluit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en uw zienswijze indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.