gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Heensedijk 67 te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Heensedijk 67 te De Heen

Op 5 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘bouwen’ voor verbouwen en uitbreiden van woning, gelegen aan de Heensedijk 67, 4655 AL te De Heen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK21005802.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.