gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Bergmolen 19 te Dinteloord.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Bergmolen 19 te Dinteloord.

Op 29 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Bouwen’, voor het bouwen van een erker met luifel gelegen aan de Bergmolen 19, 4671 HS te Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer zaaknummer ZK23000422.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.