gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Groenedijk 5 te Steenbergen.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Groenedijk 5 te Steenbergen.

Op 3 november 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Bouwen’, voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit gelegen aan de Groenedijk 5 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22005069.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.