gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen, en ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten Kaaistraat 24 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen, en ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten Kaaistraat 24 te Steenbergen

Op 26 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘handelen in strijd regels ‘ruimtelijke ordening’, bouwen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’, voor wijzigen van woonhuis naar twee wooneenheden, gelegen aan de Kaaistraat 24, 4651 BN te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK21005634.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.