gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ bij Hoogstraat 11 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ bij Hoogstraat 11 te Steenbergen

Op 26 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ voor de nieuwbouw en uitbreiding van een loods, gelegen aan de Hoogstraat 11, 4651 XA te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer zk2200455.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.