gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ in diverse kernen gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ in diverse kernen gemeente Steenbergen

Op 21 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’, voor het plaatsen van tijdelijke verkiezingsborden in diverse kernen in de gemeente Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer zk22000411.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.