gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ Roosendaalseweg 151 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ Roosendaalseweg 151 te Kruisland

Op 24 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘handelen in strijd regels ‘ruimtelijke ordening’ voor wijzigen van bestemming bedrijfswoning naar woonhuis, gelegen aan de Roosendaalseweg 151, 4756 AB te Kruisland. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK21005588.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.