gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’, Schansdijk 5 te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’, Schansdijk 5 te De Heen

Op 30 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ voor de sloop van de loods aan de linkerzijde van de woning op het perceel Schansdijk 5, 4655 TE te De Heen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23000439.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.