gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ bij Voorstraat 42 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ bij Voorstraat 42 te Nieuw-Vossemeer

Op 12 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ voor de aanpassing en onderhoud van het pand, gelegen aan de Voorstraat 42, 4681 AE te Nieuw-Vossemeer. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer zk22000200.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.