gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘werk- of werkzaamheden’ Moerstraatseweg 147 te Steenbergen.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘werk- of werkzaamheden’ Moerstraatseweg 147 te Steenbergen.

Op 30 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘werk- of werkzaamheden’ Moerstraatseweg 147 te Steenbergen voor het aanbrengen van grasbetontegels. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK24000010.

Beslistermijn, inzage en zienswijze

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn in beginsel 6 maanden.

Als het college van plan is om de vergunning te verlenen, wordt er een ontwerpbesluit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en uw zienswijze indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.