gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit Olmentuin ong. (kavel 25&26) te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit Olmentuin ong. (kavel 25&26) te Steenbergen

Op 11 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’, voor bouw van twee woningen, gelegen aan de Olmentuin ong.(kavel 25&26), kadastraal gelegen aan sectie Y nummer 2066 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK21005881.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.