gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ’en ‘bouwen’ Kruispoort 34 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ’en ‘bouwen’ Kruispoort 34 te Steenbergen

Op 1 mei 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ voor het transformeren van een voormalig dierenkliniek tot 4 woningen, Kruispoort 34 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23002086.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.