gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’, ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ , Symbiose (ong.) te Dinteloord.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’, ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ , Symbiose (ong.) te Dinteloord.

Op 16 februari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteiten ‘bouwen’, ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ voor het ‘realiseren van een pompgebouw voor een warmte- en CO2- net tussen Roosendaal en Dinteloord op het perceel Symbiose (ong), kadastraal bekend, sectie E nr. 624 te Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23000690.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.