gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ’bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’, Waterlinie (ong.) te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ’bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’, Waterlinie (ong.) te Steenbergen

Op 23 augustus 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteiten ‘bouwen’ en “Uitrit aanleggen of veranderen’ voor het bouwen van een kleinschalige woonzorgvoorziening met 24 uurs zorg, gelegen aan Waterlinie (ong.) te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22004069.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.