gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘vellen van een houtopstand’ , traject Roosendaal- Dinteloord.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘vellen van een houtopstand’ , traject Roosendaal- Dinteloord.

Op 17 februari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteiten ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘vellen houtopstand’ voor het realiseren van leidingen voor een warmte- en CO2- net tussen Roosendaal en Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23000720.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.