gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure 'bouwen’ bij Notendaalsedijk 29 te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure 'bouwen’ bij Notendaalsedijk 29 te De Heen

Op 4 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen , voor verbouwing van de woning, gelegen aan de Notendaalsedijk 29, 4655 TN De Heen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22001101.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.