gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen bij de Wipstraat 2a 4651 XW te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen bij de Wipstraat 2a 4651 XW te Steenbergen

Op 3 april 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit Bouwen voor de realisatie van 4 padelbanen met ballenvangers en verlichting gelegen op het perceel Wipstraat 2a 4651 XW te Steenbergen Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23001524.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.