gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen te Seringenlaan 64 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen te Seringenlaan 64 te Steenbergen

Op 2 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de bouwen. Voor het realiseren van een aangebouwde garage op het perceel Seringenlaan 64, 4651 KT te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003181.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.