gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure kappen van 7 bomen nabij kruising Veerweeg – Zeeweg en nabij Voorstraat 14 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure kappen van 7 bomen nabij kruising Veerweeg – Zeeweg en nabij Voorstraat 14 te Nieuw-Vossemeer

Op 27 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit kappen van 7 bomen ten behoeve van de vervanging van een persleiding. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003575.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.