gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure uitbreiding bewaarloods aan de Kruislandsedijk 38 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure uitbreiding bewaarloods aan de Kruislandsedijk 38 te Kruisland

Op 5 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de uitbreiding van een bewaarloods aan de Kruislandsedijk 38 te Kruisland. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22003382.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.