gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Dwarsweg ongenummerd te Dinteloord.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Dwarsweg ongenummerd te Dinteloord.

Op 29 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Bouwen’, voor het bouwen van een inkoopstation op het perceel kadastraal bekend gemeente Steenbergen, Sectie D, 624 en plaatselijk bekend Dwarsweg ongenummerd te Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23004364.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.