gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Oudlandsestraat 81 te Steenbergen.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Oudlandsestraat 81 te Steenbergen.

Op 3 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Bouwen’, voor het vergroten van de bestaande woning op het perceel Oudlandsestraat 81 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23005358.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.