gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op de locatie kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie A, nummer 546 en plaatselijk bekend Heensedijk ongenummerd in De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op de locatie kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie A, nummer 546 en plaatselijk bekend Heensedijk ongenummerd in De Heen

Op 26 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, voor het uitbreiden van de bestaande camping op het perceel kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie A, nummer 546 en plaatselijk bekend Heensedijk ongenummerd. in Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23005676.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.