gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op diverse locaties in de gemeente Steenbergen.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op diverse locaties in de gemeente Steenbergen.

- Hoogte (ong.), kadastraal bekend, sectie E nr. 649 (VSM) te Nieuw-Vossemeer;

- Hogendijk (ong.), kadastraal bekend, sectie E nr. 63 (VSM) te Nieuw-Vossemeer;

- Dorpsweg (ong.), kadastraal bekend, sectie C nr. 905 (SBG) te De Heen;

- Zeelandweg-Oost (ong.), sectie Y nr. 1757 en 1461 (SBG) te Steenbergen;

- Floraplein (ong.), kadastraal bekend, sectie Q 5872 (SBG) te Steenbergen;

- Ingang bebouwde kom nabij tankstation Nassaulaan 8, kadastraal bekend, sectie AA nr. 843

(SBG) te Steenbergen;

- Westdam (ong.), kadastraal bekend, sectie W nr. 4223 (SBG) te Steenbergen;

- Kapelaan Kockstraat (ong.), kadastraal bekend, sectie Q nr. 3385 (SBG) te Steenbergen;

- Langeweg (ong.), kadastraal bekend, sectie AA nr. 659 (SBG) te Kruisland;

- Steenbergseweg (ong.), kadastraal bekend, sectie F nr. 4866 (DTO) te Dinteloord;

- Kade (ong.), kadastraal bekend, sectie F nr. 3466 (DTO) te Dinteloord;

Op 3 oktober 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ voor het tijdelijk plaatsen van verkiezingsborden (trotters) op diverse plaatsen binnen de gemeente Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23004413.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.