gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’’ op de locatie Van Hoofsweg ongenummerd te Nieuw-Vossemeer.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’’ op de locatie Van Hoofsweg ongenummerd te Nieuw-Vossemeer.

Op 26 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’, voor het verbreden van een bestaande dam op het perceel kadastraal bekend gemeente Steenbergen, Sectie E, 461 en plaatselijk bekend Van Hoofsweg ongenummerd te Nieuw-Vossemeer. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23004297.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.