gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteiten ‘Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen’, op de locatie kruising Molendijk / Oostvoorstraat in Dinteloord.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteiten ‘Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen’, op de locatie kruising Molendijk / Oostvoorstraat in Dinteloord.

Op 3 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen’’, voor het renoveren van de bestaande monumentale van de toogduiker onder het kruispunt van de Molendijk en de Oostvoorstraat in Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23004933.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.