gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de huisvesting Oekraïense vluchtelingen in de woning aan het Wit Kruis 2 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de huisvesting Oekraïense vluchtelingen in de woning aan het Wit Kruis 2 te Steenbergen

Op 9 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen in de woning aan het Wit Kruis 2 te Steenbergen. Deze aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003738.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.