gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure Werk of werkzaamheden uitvoeren, voor werkzaamheden bij de Visvlietseweg te Steenbergen.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure Werk of werkzaamheden uitvoeren, voor werkzaamheden bij de Visvlietseweg te Steenbergen.

Op 26 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit Werk of werkzaamheden uitvoeren, voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een inrichting van ondernemende natuur gelegen aan Visvlietseweg te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23000817

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.