gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure werk of werkzaamheden uitvoeren aan een talud van een dijk aan de Veerweg te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure werk of werkzaamheden uitvoeren aan een talud van een dijk aan de Veerweg te Nieuw-Vossemeer

Op 17 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren, voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden in het kader van de onderhoudswerkzaamheden aan het tunneltje dat onderdeel is van de Veerweg en onder de Moorseweg doorloopt. Het perceel is kadastraal bekend onder sectie E. nr. 652 te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003833.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.