Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 73 te Nieuw-Vossemeer

Op 7 augustus 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ontwikkeling’ ontvangen voor het gebruik van kantoor als woonruimte, gelegen aan de Rijksweg 73, 4681 RC te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003905.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.