gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 73 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 73 te Nieuw-Vossemeer

Op 17 juli 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor gebruik van een bedrijfsruimte voor opslag, gelegen aan de Rijksweg 73, 4681 RC te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003604.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.