Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rode Kruisstraat 12 te Nieuw-Vossemeer

Op 22 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, ontvangen voor het maken van een oprit, gelegen aan de Rode Kruisstraat 12, 4681 AP te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000324.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.