Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rolafseweg 1 te Nieuw-Vossemeer

Op 14 december 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit, ‘bouwen’ ontvangen voor de verbouwing van een woning, gelegen aan de Rolafseweg 1, 4681 SL te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005390.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.