gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Rolafseweg ong. te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rolafseweg ong. te Nieuw-Vossemeer

Op 23 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren‘ ontvangen voor de aanleg van een vissluis gelegen aan de Rolafseweg ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 462 te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000973.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.