gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Rondom 10 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rondom 10 te Dinteloord

Op 16 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het plaatsen van een trafo gelegen aan de Rondom 10, 4671 TZ Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004190.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.