Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rondom 10 te Dinteloord

Op 5 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor uitbreiding van een bedrijfshal gelegen aan de Rondom 10, 4671 TZ te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002212.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.