Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rondom 135 te Dinteloord

Op 2 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de bouw van een sleufsilo, gelegen aan de Rondom 135, 4671 TZ te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002169.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.