Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rondweg N259 te Steenbergen

Op 18 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’,  ontvangen voor het kappen van 23 houtopstanden voor het opnieuw inrichten van bermen en bosschages, Rondweg N259 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003423.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.