Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rondweg te Steenbergen

Op 29 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de aanleg van een fietsbrug, gelegen aan Nieuwstad 20, kadastraal bekend onder sectie Q nummer 4969 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002763.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.