gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen(buiten behandeling)

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen(buiten behandeling)

Op 29 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor een inpandige verbouwing gelegen aan de  Rozemarijnstraat 1, 4651 EL Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003952. Deze aanvraag wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.