Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen

Op 26 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’,  ontvangen voor het plaatsen van een tent gedurende 1,5 maand ten behoeve van vernieuwen eetzaal, Parkeerterrein Rozemarijnstraat 1, 4651 EL  Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003541.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.