Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen

Op 5 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor de modernisering van het restaurant en bijbehorende ruimten gelegen aan de  Rozemarijnstraat 1, 4651 EL Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004030.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.