Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen

Op 2 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor een interne verbouwing gelegen aan de Rozemarijnstraat 1, 4651 EL Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004406.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.