Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rubeerdijk ong. te Nieuw-Vossemeer

Op 12 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het kappen van 5 bomen en de aanleg van een in- en uitrit gelegen aan de Rubeerdijk ong., kadastraal bekend onder sectie Y numer 360 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002323.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.